Tafels Oefenen

 

Ga na http://tafels-oefenen.nl/

 

Tafels-oefenen.nl is een volledig webbased programma waarop kinderen op een effectieve en leuke manier de rekentafels online kunnen oefenen. Het programma is uit de praktijk van het rekenen in het basisonderwijs geboren en combineert alle, in de praktijk succesvol gebleken methodes om de tafels te oefenen.

Bij het automatiseren van de tafels blijkt het succesvol om de tafels die een kind al kent weg te strepen en zich te richten op het oefenen van de sommen die nog niet beheerst worden. Dit is wat tafels-oefenen.nl eigenlijk doet met het kleurtjessysteem. Wanneer het kind de tafelsom binnen 4 seconden beheerst kleurt de som groen, binnen 6 seconden geel, binnen 8 seconden oranje en langer dan 8 seconden rood. De frequentie waarme het programma de sommen vraagt is in de verhouding rood-oranje-geel-groen 8:6:4:1. Op deze manier worden de sommen die nog niet goed worden beheerst vaak gevraagd en worden de sommen die al wel worden beheerst alleen gevraagd om deze niet te vergeten en voor wat succeservaring.

Tot slot maakt dit programma van het tafels oefenen een rekenspel door een uniek beloningssysteem. De kinderen kunnen geld verdienen en hier een beloning van kopen in de “winkel” van tafels-oefenen.nl!!!