Rijksoverheid Algemene Zaken

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Algemene Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Algemene Zaken op Rijksoverheid.nl

Preventie door nu te investeren. Mensen kansen bieden. Daardoor kunnen gewelddadige conflicten, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering of irreguliere migratie voorkomen of verminderd worden. Dat is een van de belangrijkste thema’s uit de beleidsnota Investeren in perspectief van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.
Posted: May 18, 2018, 1:05 pm
Minister-president Rutte nam vandaag deel aan de EU-Westelijke Balkan Top in Sofia, Bulgarije. Gisteravond vond er een informele EU-top plaats. Lees hieronder de reactie van de minister-president.
Posted: May 17, 2018, 1:37 pm
Minister-president Rutte heeft met staatssecretaris Knops een werkbezoek gebracht aan de Bovenwindse eilanden. Lees hieronder zijn reactie.
Posted: May 14, 2018, 8:30 pm
Minister-president Rutte brengt op 13 en 14 mei samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Het werkbezoek staat in het teken van de wederopbouw van de eilanden en herstel van de economie na de verwoestende orkanen Irma en Maria.
Posted: May 2, 2018, 5:34 pm
De Europese commissie heeft vandaag een voorstel gepresenteerd over hoe de Europese begroting, het zogenoemde Meerjarig Financieel Kader er in de periode 2021-2027, uit moet komen te zien.
Posted: May 2, 2018, 1:00 pm
Drs. S.J. (Sierk) Nawijn (51) treedt op 1 mei 2018 aan als directeur bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). In deze functie richt hij zich op de woordvoering en advisering van de minister-president en de ministerraad en op de overheidscommunicatie.
Posted: April 26, 2018, 12:32 pm
Minister-president Rutte heeft vanmiddag regeringsleider Chahed van Tunesië ontvangen.
Posted: April 25, 2018, 12:53 pm
Vandaag heeft minister-president Rutte de leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) beëdigd.
Posted: April 25, 2018, 9:35 am
Minister-president Rutte heeft vanavond president Peña Nieto van Mexico ontvangen in het Catshuis. Lees de verklaring van minister-president Rutte na afloop van het gesprek:
Posted: April 24, 2018, 7:10 pm
Minister-president Rutte ontvangt woensdag 25 april de regeringsleider van Tunesië Youssef Chahed voor een werklunch op het Catshuis.  Op de agenda staan onder meer de bilaterale betrekkingen, versterking van de economische ontwikkeling en de democratische transitie in Tunesië, en de gezamenlijke aanpak van irreguliere migratie.
Posted: April 23, 2018, 12:14 pm
In aanloop naar de NAVO-top van 11 en 12 juli heb ik vanmiddag in het Catshuis met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gesproken over de uitdagingen waar de NAVO voor staat. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie waren daarbij aanwezig.
Posted: April 19, 2018, 1:18 pm
Minister-president Rutte ontvangt donderdag 19 april 2018 secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg voor een werklunch op het Catshuis. De ontmoeting vindt plaats in aanloop naar de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel.
Posted: April 17, 2018, 10:49 am
De president van Mexico, Enrique Peña Nieto, brengt dinsdag 24 april een officieel bezoek aan Nederland. De president wordt vergezeld door zijn echtgenote, Angélica Rivera de Peña. Het bezoek staat in het teken van het bestendigen en verbreden van de politieke betrekkingen en het vergroten van de economische samenwerking op de terreinen energie & offshore, maritiem, water, agro-food en infrastructuur.
Posted: April 16, 2018, 4:20 pm
'Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma in Syrië waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers. De symptomen van de slachtoffers bij deze aanval wijzen op het gebruik van gifgas. Dat is een grove misdaad en een ernstige schending van internationaal recht. Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen.'
Posted: April 14, 2018, 6:39 am
Minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven reizen tussen 8 en 13 april 2018 naar China voor een handelsmissie. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is de zakelijk missieleider voor deze reis waaraan circa 165 bedrijven en kennisinstellingen uit diverse sectoren deelnemen.
Posted: April 5, 2018, 9:34 am
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn vrijdagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is zaterdag 5 mei aanwezig bij de 5 mei-lezing in Leeuwarden en ontsteekt aansluitend op Befrijdingsfestival Fryslân het Bevrijdingsvuur. De Koning en Koningin en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij, de afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding.
Posted: April 3, 2018, 2:33 pm
Minister-president Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins reizen tussen 23 en 25 mei naar India voor een werkbezoek en handelsmissie. De minister-president heeft een ontmoeting met minister-president Modi van India en bespreekt met hem de strategische relatie tussen Nederland en India en verdieping van de samenwerking op politiek en economisch terrein.
Posted: March 28, 2018, 8:12 am
Minister-president Rutte ontvangt woensdag 21 maart president Macron van Frankrijk. De ontmoeting vindt plaats in aanloop naar de Europese Raad van deze week en staat in het teken van de goede bilaterale relaties en de actuele Europese agenda.
Posted: March 19, 2018, 11:33 am
Minister-president Rutte zit op woensdag 28 maart 2018 de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York voor. Op de agenda staat die dag een high-level open debat over modernisering van vredesmissies (‘Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations’), dat wordt georganiseerd door het Nederlands voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad.
Posted: March 7, 2018, 5:12 pm
Minister-president Rutte zal hedenmiddag een gesprek voeren met beoogd minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Het betreft het gebruikelijke gesprek met een kandidaat-bewindspersoon.
Posted: March 5, 2018, 7:55 am