Ontwikkelstrategie van Amsterdamsestraatweg (Utrecht) vastgesteld.

De Ontwikkelstrategie beschrijft de intensivering van de inzet van de gemeente en andere betrokken organisaties voor wat betreft het toezicht, de handhaving en de inzet op het vlak van “schoon, heel en veilig” om de leefbaarheid op de ASW op peil te houden. Maar, zoals u in de ateliers in 2013 al aangaf, er is meer nodig. Het besef is gegroeid dat een structurele aanpak van de ASW noodzakelijk is en dat hiervoor een scala van maatregelen en projectinitiatieven vereist is. Om het tij te keren zullen onorthodoxe maatregelen niet geschuwd worden. Nodig zijn een verbetering van het wijk-imago, aantrekkelijke voorzieningen, versterking van de detailhandel en gelijktijdig een vermindering van het winkeloppervlak.

Met het pakket aan maatregelen wil de gemeente nieuwe bestedingsimpulsen stimuleren (multiplier effect) en in de komende jaren de ruimte geven. De maatregelen zijn erop gericht om:

· investeringen door derden te stimuleren;

· als gemeente ook zelf investeringen te doen;

· zo nodig met dwang (toezicht en handhaving) excessen tegen te gaan.

 

Download hier hier document vanaf de gemeente site.