Medezeggenschap in het Onderwijs

Elke basisschool heeft wel een ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR). Indien de school bestaat uit meerdere scholen dan is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De ouderraad bestaat uit ouders die de school ondersteunen en voorzien van informatie op verschillende gebieden. De medezeggenschap houd zich bezig op het gebied van beleid. De medezeggenschapsraad kan op initiatief van de ouderraad zaken bespreekbaar maken. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. de oudergeleden en personeelsgelederen treden samen op. Er zijn op een aantal zaken echter verschillen wat betreft medezeggenschap.

 

Hyperlinks:

http://www.loraad.nl/

http://www.50tienregsvr.nl/50tien.htm

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs

Nieuwsbrief Het Jonge Kind(Bekijk hier de laatste editie)

Nieuwsbrief PO(Bekijk hier de laatste editie)

Nieuwsbrief S(B)O(Bekijk hier de laatste editie)

Nieuwsbrief VO(Bekijk hier de laatste editie)

Nieuwsbrief Gemeenten & Besturen (Bekijk hier de laatste editie)