Handige hyperlinks.. ook voor overige wijk.

 

Cijfers en feiten gepubliceerd door de gemeente utrecht:
http://www.utrecht.nl/utrechts-onderzoek-en-cijfers/cijfers-en-feiten-zoeken/noordwest/

image

Overige Links (bron gemeente utrecht)

Over Utrecht

Gezondheid in cijfers
Op deze site vindt u onderzoek op het gebied van de gezondheid van de Utrechtse burgers, dat door de GG&GD wordt uitgevoerd.
Scholen in de buurt
Hier ziet u welke scholen er in uw buurt zijn.

De Rekenkamer van Utrecht
De Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de Rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.

Provincie Utrecht en Provinciaal Arbeidsplaatsenregister
Om een compleet beeld te krijgen van de bedrijvigheid in de regio, houdt de provincie elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek onder bedrijven, instellingen en vrije-beroepsbeoefenaren in de provincie Utrecht. Deze gegevens worden opgenomen in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR).
Universiteit Utrecht
Hier vindt u ‘feiten en cijfers’ over de Universiteit Utrecht.

Andere gemeentelijke onderzoeksbureaus

O&S, Amsterdam
O&S is het bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.
COS Rotterdam
Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek is de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. Op deze site vindt u cijfers en publicaties over Rotterdam.

Gemeente Den Haag
De site Feiten en Cijfers van de gemeente Den Haag. Hier vindt u onder andere een link naar Den Haag in cijfers en naar recente onderzoeksrapporten van de gemeente.
Gemeentelijke buurtmonitoren (Swing)
Hier vindt u links naar statististieken van diverse gemeenten. Het betreft gegevens vanaf buurtniveau en van diverse jaren. Ook is het mogelijk om de gegevens in een kaart van de gemeente weer te geven. De wijze van data raadplegen is gelijk aan die van WistUData.

G32 – Samenwerkingsverband van grote steden
De G32 is een netwerk van bestuurders van 34 grote steden gericht op gezamelijke belangenbehartiging en kennisdeling. De G32 is ingericht rond de pijlers Economie & Werk, Fysiek en Sociaal.

Landelijk onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek
Hier vind u overheidsstatistieken over allerlei maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de leefsituatie van individuen. 
Sociaal-Cultureel Planbureau
Het SCP doet zelfstandig onderzoek en brengt op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uit over het beleid van de overheid. Ook brengt het SCP de Sociale en Culturele Verkenningen uit. 
Centraal Planbureau
Het CPB maakt economische prognoses en beleidsanalyses. Daarnaast verricht het CPB economisch onderzoek.

Planbureau voor de Leefomgeving
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is hét nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het PBL is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
De VSO behartigt de belangen van bureaus voor onderzoek en statistiek in meer dan 70 gemeenten in Nederland.

Kenniscentrum Grote Steden
Het Kenniscentrum Grote Steden richt zich op grootstedelijke problemen. Het voert een basisprogramma uit in opdracht van 8 ministeries en 32 grote steden (zie hierboven de G4 en G32). Het Kenniscentrum richt zich op zowel praktische als wetenschappelijke kennis nodig voor een goede uitvoering van het stedenbeleid (inclusief de krachtwijkenaanpak). Zij doen dit door middel van het organiseren van zogenaamde kennisactiviteiten.
Sociaal Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek
SGBO is in 1964 opgezet als onderzoeksbureau van de VNG. Inmiddels maakt SGBO deel uit van de BMC Groep en concentreert zich op benchmarking.

Kennisprogramma Integratie
In Nederland zijn veel instanties, organisaties en mensen actief op het terrein van integratie. Inmiddels is er een grote hoeveelheid relevante kennis en ervaring, uiteenlopend van wetenschappelijke studies tot ervaringen in de praktijk van alle dag. Vanuit de gedachte dat de effectiviteit van het integratiebeleid sterk wordt bevorderd door het delen van kennis en ervaring binnen het integratieveld, is in 2003 besloten tot het opzetten van KIEM (Kennisprogramma Integratie). De KIEM-website wordt beheerd door Nicis Institute.

Overzichten met onderzoeksbureaus

Beleidsonderzoek Startpagina
Startpagina met links op het gebied van beleidsonderzoek. U vindt hier onder andere landelijke data, gemeentelijke en commerciële beleidsonderzoeksbureaus, boeken, opleidingen en een kalender met activiteiten.
Vereniging voor Beleidsonderzoek
De VBO is de branchevereniging voor het beleidsonderzoek in Nederland. Op deze site staat o.a. informatie over de aangesloten onderzoeksburea